Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

In de Grote Nete en haar zijbeken vinden we nog trajecten met helder, zuurstofrijk water waarin de grootste populatie van beekprik in Vlaanderen rondzwemt. Ook de kleine modderkruiper en rivierdonderpad vind je er. In de vennen van het Goor en de Langdonken komt drijvende waterweegbree voor. De Langdonken zijn bovendien de laatste groeiplaats in Vlaanderen van Spaanse ruiter, een typische soort van blauwgraslanden. Het Zammels Broek zal worden omgevormd tot een moeraslandschap dat onderdak zal bieden aan zeldzame watervogels zoals de roerdomp, de woudaap en de kwartelkoning.

Lennert Damen
Agentschap voor Natuur en Bos