Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

In het Zammels Broek en het Trichelbroek is de realisatie van een uitgebreid moerasgebied met rietlanden, zeggenvegetaties en open water prioritair als leefgebied voor soorten als de roerdomp, de woudaap en de porseleinhoen. Ook de realisatie van landduinhabitats op de Keiheuvel en in Geel-Bel staat hoog op het prioriteitenlijstje. Verder blijven een verbetering van waterkwaliteit en structuur van de waterlopen belangrijk. In verschillende deelgebieden moeten vis- en recreatievijvers heringericht worden, zodat die kunnen evolueren naar heldere, voedselrijke waterplassen.

Lennert Damen
Agentschap voor Natuur en Bos