Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

In de mergelgrotten leven elf soorten vleermuizen. Grote hoefijzerneus, meervleermuis, ingekorven vleermuis, bechsteins vleermuis en vale vleermuis zijn de belangrijkste. De bossen op het Plateau van Caestert zijn het leefgebied van de zwarte specht, middelste bonte specht, wespendief en vleermuizen. Het bocagelandschap met kalkrijke graslanden, doornstruwelen, bosranden en bosjes in Caestert, Tiendeberg, Roosburg is het ideale plekje voor de zeldzame grauwe klauwier.  In de kalkrijke graslanden vind je een bijzondere kalkflora en veel zeldzame dagvlinders, zoals de argusvlinder, bruin dikkopje, bruin blauwtje, kaasjeskruiddikkopje, klaverblauwtje, braamparelmoervlinder, dwergblauwtje en boswitje.

 

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos