Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

In de gebieden Tiendeberg en Caestert wordt een aaneengesloten complex van 45 hectare (kalk)graslanden in een bocagelandschap gerealiseerd. Ook het gebied De Keel-Muizeberg wordt omgevormd naar grasland. In het gebied Roosburg wordt het kleinschalig akkerlandschap ingericht voor grauwe klauwier. De oppervlakte aan graslanden moet uitbreiden. Ook in de bossen wordt, naast 4 hectare bosuitbreiding, de structuur verbeterd: meer dood hout, meer open plekken en gevarieerde bosranden. De mergelgroeven ten slotte worden optimaal ingericht voor vleermuizen. Ook de ruime omgeving moet worden aangepast.

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos