Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Met waterbeheerders en omliggende kan er gezocht worden naar geschikte maatregelen voor het behoud en/of verbetering van de waterkwaliteit en kwantiteit, maar ook naar de optimalisatie van structuurkenmerken van de beek in functie van soorten zoals beekprik. Daarnaast kunnen in de vallei de verschillende privé-eigenaars betrokken worden om samen te werken aan een gezamenlijk beheerplan. Voor de heidegebieden moet er ook met de omliggende eigenaars van de bestaande heidekernen gekeken worden waar er mogelijkheden zijn om grote aaneengesloten kwalitatieve heidekernen te realiseren in functie van dieren als gladde slang en heikikker.

Katleen Vandenbergh
Agentschap voor Natuur en Bos