Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Soortbeschermingsprogramma voor de heikikker

0209

Er wordt een soortbeschermingsprogramma opgemaakt voor de Heikikker met daarin een aanpak voor de realisatie van de ecologische verbinding tussen de populaties van de Bosbeekvallei (deelgebied Ruwmortelven) met deze van het Heuvelsven (SBZ2200035), zoals beschreven in de motiveringsnota in bijlage aan het onderbouwende rapport.