Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Heikikker

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1072
Heikikker
Bosbeekvallei
Heidelandschap
Heikikker

Vennen zonder beschaduwing en niet te verzuurd ifv ontwikkeling eieren.
Geschikt landbiotoop bestaande uit vochtige heide op 200-500m van het waterbiotoop.

Streven naar een populatie van 50 roepende mannetjes, die zich in één grote (Ruwmortelven) en in de nabijgelegen waterpartijen (buiten SBZ) kunnen voorplanten. Dit vereist buiten de voorziene oppervlakteuitbreidingen en kwaliteitsverbeteringen voor het heidelandschap in deelgebied 3 geen extra oppervlakte leefgebied.