Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

In de Bosbeekvallei zelf is beekprik de topindicator voor de goede waterkwaliteit en structuurkenmerken van de Bosbeek. Voor de heidegebieden zijn dat dieren zoals gladde slang, poelkikker, rugstreeppad en heikikker. Maar ook de boomleeuwerik en de nachtzwaluw vinden er een geschikt leefgebied. Dan zijn er nog de verschillende soorten vleermuizen die in al deze gebieden gebruik maken van de aanwezige variatie van natuurwaarden. Ook veel habitattypische soorten zijn in deze gebieden aanwezig. In de heidegebieden zijn dat onder andere heivlinder, kommavlinder, groentje, zadelsprinkhaan, heidesabelsprinkhaan,veldkrekel… En in de valleigebieden vind je bijvoorbeeld gevlekte glanslibel, kleine ijsvogelvlinder, bermpje, riviergrondel en veel meer.

Katleen Vandenbergh
Agentschap voor Natuur en Bos