Spring duurzaam met water om

35 miljoengeraamd aantal bezoeken aan het Vlaamse Natura 2000-netwerk per jaar

Een rationeel en duurzaam gebruik van het water in en rond je woning draagt bij aan de natuurkwaliteit van het Natura 2000-gebied in je buurt. Het gaat dan over de opvang, het hergebruik, de buffering en de lozing van regenwater. Het betekent ook de hoeveelheid afvalwater tot een minimum beperken.

De VMM heeft de ‘Waterwegwijzer’ ontwikkeld om je daarbij te helpen.