Beperk je pesticidengebruik

949.910totale oppervlakte Natura 2000 in Europa (in km²)

Al jarenlang gebruikt de mens bestrijdingsmiddelen om onkruid en vervelende dieren in te perken. Vaak wordt echter meer gedood dan dat onkruid of die vervelende rups. En als het regent, spoelen die pesticiden weg en komen ze in het leefmilieu terecht: in het oppervlaktewater, in de bodem of in het grondwater. Dat heeft zijn gevolgen voor de natuur, maar ook voor bijvoorbeeld de productie van drinkwater. Het is dus beter om die vervuiling te voorkomen.

Het is perfect mogelijk om zonder of met een beperkt aantal pesticiden een mooie tuin aan te leggen of te onderhouden. Daarom werd de campagne ‘Zonder is Gezonder’ gelanceerd.