Vermijd invasieve exoten

4000 - 8000hoeveelheid fijn stof dat Natura 2000 jaarlijks uit de lucht filtert (in ton)

Er komen bij ons meer en meer exoten voor, uitheemse planten die hier niet op eigen kracht zijn geraakt. Zij werden ingevoerd omdat ze bijvoorbeeld mooi zijn of snel groeien, of ze kwamen per ongeluk mee met schepen. Soms komen ze in de vrije natuur terecht. Zonder natuurlijke vijanden kunnen ze het natuurlijk evenwicht in gevaar brengen. Ze worden dan ‘invasieve exoten’ genoemd. Invasieve exoten zoals de Amerikaanse vogelkers kunnen onze eigen soorten verdringen en mens en natuur schade toebrengen.

Ontdek alle informatie >