Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

27aantal landen waarover Natura 2000 zich uitstrekt

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones maakt de realisatie van de natuurdoelen moeilijk tot zelfs onmogelijk. Dit betekent ook dat het verlenen van vergunningen aan bedrijven die stikstof uitstoten moeilijk tot zelfs onmogelijk wordt in de buurt van deze zones. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen.

Deze pagina's willen een antwoord geven op alle vragen omtrent de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hieronder zie je links naar de meest actuele onderwerpen. Hiernaast vind je alle andere informatie omtrent PAS.

NIEUWS

Vind je toch niet de informatie die je zoekt? Download dan deze handleiding met doorverwijsrichtingen en informatiekanalen voor gemeenten en provincies (pdf - 30 KB)