Nuttige tips

324aantal door het Habitatrichtlijn beschermde diersoorten in heel Europa

De Natura 2000-gebieden zijn uitzonderlijk mooi. Maar wonen of werken in deze gebieden brengt een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Je kunt zelf bijdragen aan de natuurwaarde van je gebied door bijvoorbeeld de principes van het natuurvriendelijk tuinieren te volgen of je woning zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.