Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ingekorven vleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis, Laatvlieger

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1608
Gewone dwergvleermuis, Gewone/Grijze grootoorvleermuis, Ingekorven vleermuis, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis, Laatvlieger
Kleine Nete

  • Verbetering van de horizontale en verticale structuur van de bossen.
  • Toename van het aantal (oude) bomen met holtes en spleten.
  • Behoud en versterking van mantels en zomen, dreven en open plekken.
  • Behoud, herstel en ontwikkeling van lijnvormige kleine landschapselementen (bomenrijen, houtkanten, …) op de aanvliegroutes naar de winterverblijfplaatsen en als verbinding tussen de zomerkolonies en de foerageergebieden.
  • Geen toename van de verlichting op de belangrijkste verbindingsassen.

Instandhouding van de aanwezige populaties. Doelstellingen voor deze bijlagesoorten sporen samen met de doelstellingen voor habitattype 9120/9190.