Planten en dieren

Het unieke van dit leefgebied zorgt ervoor dat er tal van waardevolle planten en dieren voorkomen. Zo wordt het Zoniënwoud op West-Europees niveau beschouwd als een topsite voor ongewervelden (kevers, spinnen…) die afhankelijk zijn van dood hout en gebonden zijn aan oud bos. Het vliegend hert leeft er aan de bosranden. Spechten verkiezen dan weer de holtes en beschutting van de oude bomen en de ijsvogel vist er aan de vijvers. Vele bijzondere vleermuizen profiteren van de combinatie van deze leefgebieden.

Dries Desloover
Agentschap voor Natuur en Bos