Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

Dit gebied is belangrijk voor de poelkikker, die voorkomt in Vloethemveld en Bulskampveld. Een ander Europees beschermde soort is bittervoorn, in de Vallei van de Zuidleie. In de bunkers, ijskelders en kunstgrotten van private kasteelparken in de omgeving van het gebied overwinteren heel wat vleermuizen. Halfopen landschappen, structuurrijke oudere bosbestanden en waterrijke gebieden met een goede waterkwaliteit en een rijke oevervegetatie vormen het jachtgebied van die dieren.

Maarten Reynaert
Agentschap voor Natuur en Bos