Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

De zwarte specht en de middelste bonte specht nestelen en voeden zich in dit gebied in volwassen bomen met dood hout in de kruin. Die grote bomen bieden ook een thuis voor de wespendief. Al die vogels hebben de rust van een groot bos nodig. In spleten en holtes vinden vleermuizen een slaapplaats. De onverstoorde bodem van kleine beekjes met zuiver bronwater zijn ideaal voor de eitjes van de zeldzame beekprik. Net als de rivierdonderpad en de bittervoorn is deze vissoort Europees beschermd. De kamsalamander voelt zich thuis in de Markevallei dankzij de aanwezigheid van poelen in het cultuurlandschap.

Roxanne Lestiboudois
Agentschap voor Natuur en Bos