Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Om de waardevolle bossen te versterken zal worden ingezet op het omvormen van populier- en naaldhoutbossen en het aanplanten van nieuw bos. In de valleigebieden zal er meer grasland op een natuurlijke manier beheerd worden. Het netwerk aan bomenrijen, hagen, houtkanten moet ook behouden blijven. Waar gaten in het netwerk ontstaan, zal opnieuw worden aangeplant. Jagers en landbouwers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Roxanne Lestiboudois
Agentschap voor Natuur en Bos