Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bosuitbreiding in de vallei

1003

Voor de kleinere valleibossen dient prioritair gewerkt te worden aan het versterken, beter bufferen en verbinden van de actuele boskernen. Binnen SBZ is er een richtwaarde voor bosuitbreiding van 87 ha. Hiervan wordt een bosuitbreiding van 20 ha valleibos en 20 ha 9130 voorzien om kleine boskernen in de valleien beter te bufferen.