Inspanningen

In de forten zijn maatregelen nodig om de juiste temperatuur, vochtigheid en rust te garanderen voor vleermuizen. De opmaak van een zoneringsplan per fort schept duidelijkheid over de belangrijke zones voor vleermuizen. Een natuurbeheer van bos, hooiland en heide zorgt voor meer oude, holle bomen, planten en dieren. De kwaliteit van de fortgrachten moet worden verbeterd door in te grijpen bij onnatuurlijke visstand en door het verwijderen van invasieve exoten. De aanplanting van houtkanten en bomenrijen in de omgeving moet een netwerk vormen waarlangs vleermuizen zich kunnen verplaatsen.

Hans De Schryver
Agentschap voor Natuur en Bos