Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van slikken en schorren is noodzakelijk. De verzande Zwingeul wordt opengemaakt en er wordt voldoende groot buitendijks slikken- en schorrengebied hersteld. Meer informatie hierover vind je op zwininverandering.eu. Bij het herstel van stuifduinen en grijze duinen is het terugdringen van de invasieve exoten cruciaal. Er wordt gezorgd voor meer duinboshabitats door de omvorming van naaldhout naar loofhout. Voor de boomkikker, de kamsalamander en de rugstreeppad zijn geschikte duinbiotopen met poelen nodig.

Hannah Van Nieuwenhuyse
Agentschap voor Natuur en Bos
Eline Hostens