De realisatie van bijkomend en meer kwalitatief hoogstaand duinbos

3010

In het SBZ-H komen actueel ca. 100 ha naaldhoutbestanden en ca. 40 ha uitheemse loofhoutaanplanten voor, waarvan het merendeel beheerd wordt door de Vlaamse overheid. In deze bossen worden reeds omvormingsmaatregelen voorzien die op termijn zullen leiden tot bijkomend boshabitat. Hiertoe behoren de Cabourduinen (BE2500001-3), de Duinbossen in De Haan (BE2500001-19 en BE2500001-21) en de aanplanten in het VNR Zwinduinen en –polders (BE2500001-25). In totaal gaat het om een effectieve uitbreiding duinbos met 75 ha als richtwaarde en bijkomend omvorming van uitheemse bestanden.