Wat is Natura 2000?

Zowel binnen als buiten de speciale beschermingszones wordt gewerkt aan Natura 2000. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt daarbij het kader voor beleid en acties op het terrein in heel Vlaanderen. Het beschrijft hoe Vlaanderen de komende zes jaar met Natura 2000 aan de slag gaat.

Het doel van alle inspanningen is om een gunstige en duurzame toestand van de natuur te behalen. We noemen dat ook een gunstige staat van instandhouding.