Het belang van Natura 2000

233dat is het aantal beschermde Europese habitats

Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht…

Van de poolcirkel tot de Middellandse Zeekust en van de toppen van de Alpen tot de weidse open vlakten van Midden-Europa: Europa kent een ongeëvenaard spectrum van verschillende soorten planten en dieren.

Dit unieke natuurerfgoed wordt bedreigd door verstedelijking, industrialisering, intensivering van de landbouw, versnippering door infrastructuur... Heel wat leefgebieden voor planten en dieren zijn daardoor verdwenen. Daarnaast gaat de kwaliteit van de overgebleven gebieden achteruit. Ook de dieren en planten krijgen het moeilijk. Niet alleen zeldzame Europese soorten zoals de beer en de lynx, zelfs ‘gewone’ soorten zoals de huismus hebben het de laatste jaren knap lastig.

En ook de mens voelt daar de gevolgen van. Alle dieren, planten en leefgebieden maken immers deel uit van ecosystemen die belangrijk zijn voor ons eigen welzijn. Bossen bijvoorbeeld zorgen voor hout en voedsel, maar ook voor een stabieler klimaat, zuurstof en zuivere lucht.