Het belang voor de mens

12,3% van het Vlaamse landoppervlak is Natura 2000-gebied

De Europese natuur is een buitengewoon erfgoed, dat veel zorg verdient. Natuur is een heerlijke plek om te ontspannen en tot rust te komen. Bovendien is het voor vele mensen ook een echte bron van inkomsten.  

Economische baten

Door verschillende technieken te gebruiken konden VITO nv en de universiteiten van Antwerpen en Gent de economische waarde van het Vlaamse Natura 2000-netwerk schatten. De Natura 2000-gebieden hadden een waarde van 780 miljoen tot 1,4 miljard euro per jaar. De uitvoering van de natuurdoelen doet daar nog eens tussen 15 miljoen en 94 miljoen euro bovenop. Daar zijn diensten zoals de bescherming tegen overstroming nog niet eens bijgerekend.

Ecologische en socioculturele baten

Naast de economische baten levert Natura 2000 ook op sociocultureel en ecologisch vlak veel voordelen. De intrinsieke waarde van het respect voor de natuur is voor vele mensen immers van groot belang. En ook door zijn historische, ethische, religieuze en spirituele waarde is het Natura 2000-netwerk een belangrijke bron van niet-materieel welzijn.

  • Meer informatie over ecosysteemdiensten in België vind je bij de BEES-community (Engelstalig).
  • Meer informatie over het inschatten van de gevolgen van landgebruiksveranderingen op ecosysteemdiensten in Vlaanderen vind je bij de natuurwaardeverkenner.

Onschatbare diensten

Het Millenium Ecosystem Assessment en de TEEB-rapporten (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) hebben een duidelijke link aangetoond tussen socio-economische ontwikkeling en biodiversiteit. Biodiversiteit en de ecosystemen die daar deel van uitmaken, produceren een reeks van goederen en diensten die bijdragen aan het welzijn en de welvaart van onze samenleving. Het is het natuurlijke kapitaal waarop onze economie draait.

Het Natura 2000-netwerk is de ruggengraat van onze ecologische infrastructuur en dus een belangrijk onderdeel van dat natuurlijk kapitaal. Het levert onschatbare diensten op verschillende vlakken, zoals:

  • het zorgt voor een betere luchtkwaliteit
  • het verzacht de klimaatsverandering en beschermt ons er tegen
  • het zorgt voor betere kwaliteit van het water
  • het beschermt tegen overstromingen (vanuit de zee en vanuit rivieren)
  • het is goed voor de fysieke en mentale gezondheid
  • het maakt onze woonomgeving aantrekkelijk
  • het levert heel wat mooie plekken voor recreatie en toerisme
  • en dit zijn nog maar de belangrijkste diensten