Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

Natuurinrichtingsproject Zwarte Beek

Over een oppervlakte van 674 hectare worden natuurinrichtingsmaatregelen genomen.

Samenwerking Defensie en natuur in Zwarte Beek

ANB en Defensie nemen natuurgerichte maatregelen in militaire domeinen.

Beersel geeft vliegend hert extra kansen

In de biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ van de provincie Vlaams-Brabant werkt de gemeente Beersel rond de Europees beschermde diersoort vliegend hert.

Samenwerking landbouw en natuur in de Dijlevallei

In en rond de Brabantse Dijlevallei zijn de landbouwers een cruciale partner voor de natuur.

Duurzaam bosbeheer op de Kempense Heuvelrug

Een uitgebreid bosbeheerplan voor de Kempense Heuvelrug.

Industrie helpt natuur in de Kempense Kleiputten

ANB maakt afspraken met bedrijven nabij de Kempense Kleiputten over natuurgerichte maatregelen.

Pagina's