Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP)

Het Europese LIFE programma 2014 -2020 voorziet in de financiering van projecten gerelateerd aan leefmilieu. Daarbij vormen de geïntegreerde projecten een nieuw type van project. De Europese Commissie maakt 11.4 miljoen euro vrij om het Natura 2000-programma de komende zes jaar in België te ondersteunen via het ‘LIFE Belgian Nature Integrated Project’ (BNIP).

Natuurherstelproject FLANDRE

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

LIFE+-project OZON

Het OZON-project wil de versnippering van het Zoniënwoud tegengaan.

Investeringssubsidies Natuur 2015

Ontdek de 34 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2015.

Investeringssubsidies Natuur 2014

Een totaal van 28 voorstellen die een stimulans kunnen geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000, kregen groen licht van de Vlaamse overleggroep.

Project Drielandenpark

Een prachtig stukje Europa: dat is het Drielandenpark. Een gebied vol natuurschoon, bodemrijkdom en culturele schatten. Een gebied om te koesteren.

Soortenbeschermingsplan hazelmuis

De vermoedelijk zwaar bedreigde hazelmuis is één van onze prioritaire doelsoorten. Een onderzoek naar de populatie-evolutie van de hazelmuis in Vlaanderen werd hierdoor opgestart!

LIFE+-project Itter & Oeter

Met dit Life-project wil Natuurpunt Beheer de bedreigingen voor de natuurwaarden in de valleien aanpakken. Het projectgebied zal daardoor op termijn evolueren tot één van de kerngebieden in het Natura 2000-netwerk

LIFE+-project Abeek

Europees natuurherstelproject in Abeekvallei met één jaar verlengd!

Projectgebieden Sigmaplan: Zandleemstreek

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

Pagina's