Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

De Roste Muis, een voorbeeld van een investeringssubsidie natuur

In het Meetjeslands krekengebied wordt een oude kreekarm hersteld in het kader van de Europese natuurdoelen.

2B Connect: meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Bedrijfsterreinen met bloeiende bloemen, bomenrijen voor vogels en vleermuizen, waterbuffers waar salamanders zich thuis voelen,… Daar gaan we voor!

LIFE+-project TOGETHER

TOGETHER: samen-werken aan een prachtig heidelandschap.

De Merode – prinsheerlijk platteland

Ambitieus gebiedsontwikkelingsproject met zeer veel kansen voor natuur, landschap, recreatie en lokale economie.

Pilootproject productief landschap 'Hoeve de Waterkant'

Zoeken naar creatieve oplossingen voor landbouw in waterrijk en natuurgevoelig gebied.

LIFE-project DELTA

Project in twee natuurgebieden in de Demervallei, op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant.

Investeringssubsidies Natuur 2016

Ontdek de 25 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2016.

LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP)

Het Europese LIFE programma 2014 -2020 voorziet in de financiering van projecten gerelateerd aan leefmilieu. Daarbij vormen de geïntegreerde projecten een nieuw type van project. De Europese Commissie maakt 11.4 miljoen euro vrij om het Natura 2000-programma de komende zes jaar in België te ondersteunen via het ‘LIFE Belgian Nature Integrated Project’ (BNIP).

Natuurherstelproject FLANDRE

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

LIFE+-project OZON

Het OZON-project wil de versnippering van het Zoniënwoud tegengaan.

Pagina's