Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

LIFE+-project TOGETHER

TOGETHER: samen-werken aan een prachtig heidelandschap.

De Merode – prinsheerlijk platteland

Ambitieus gebiedsontwikkelingsproject met zeer veel kansen voor natuur, landschap, recreatie en lokale economie.

Pilootproject productief landschap 'Hoeve de Waterkant'

Zoeken naar creatieve oplossingen voor landbouw in waterrijk en natuurgevoelig gebied.

LIFE-project DELTA

Project in twee natuurgebieden in de Demervallei, op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant.

Investeringssubsidies Natuur 2016

Ontdek de 25 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2016.

LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP)

Het Europese LIFE programma 2014 -2020 voorziet in de financiering van projecten gerelateerd aan leefmilieu. Daarbij vormen de geïntegreerde projecten een nieuw type van project. De Europese Commissie maakt 11.4 miljoen euro vrij om het Natura 2000-programma de komende zes jaar in België te ondersteunen via het ‘LIFE Belgian Nature Integrated Project’ (BNIP).

Natuurherstelproject FLANDRE

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

LIFE+-project OZON

Het OZON-project wil de versnippering van het Zoniënwoud tegengaan.

Investeringssubsidies Natuur 2015

Ontdek de 34 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2015.

Investeringssubsidies Natuur 2014

Een totaal van 28 voorstellen die een stimulans kunnen geven aan de doelgroepen om een zichtbare bijdrage te leveren aan Natura 2000, kregen groen licht van de Vlaamse overleggroep.

Pagina's