Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

Project Drielandenpark

Een prachtig stukje Europa: dat is het Drielandenpark. Een gebied vol natuurschoon, bodemrijkdom en culturele schatten. Een gebied om te koesteren.

Soortenbeschermingsplan hazelmuis

De vermoedelijk zwaar bedreigde hazelmuis is één van onze prioritaire doelsoorten. Een onderzoek naar de populatie-evolutie van de hazelmuis in Vlaanderen werd hierdoor opgestart!

LIFE+-project Itter & Oeter

Met dit Life-project wil Natuurpunt Beheer de bedreigingen voor de natuurwaarden in de valleien aanpakken. Het projectgebied zal daardoor op termijn evolueren tot één van de kerngebieden in het Natura 2000-netwerk

LIFE+-project Abeek

Europees natuurherstelproject in Abeekvallei met één jaar verlengd!

Projectgebieden Sigmaplan: Zandleemstreek

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

Projectgebieden Sigmaplan: Grote Nete

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

Ontwikkeling Haven van Antwerpen

Met meer dan 900 bedrijven en zowat 150.000 directe en indirecte banen is de Antwerpse haven bepalend voor de welvaart van Vlaanderen. Het havengebied Antwerpen moet zich verder kunnen ontwikkelen en toch in evenwicht blijven met zijn omgeving.

LIFE+ project Scalluvia

Het Life+ project Scalluvia zet voluit in op de verbetering van de zeldzame elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke.

Projectgebieden Sigmaplan: Zeeschelde

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

LIFE-project Vlaams Veldgebied

Dit LIFE-project is gericht op het behoud en het herstel van bijzondere Natura2000-habitats binnen de Habitatgebieden “Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig-Vlaanderen: westelijk deel” en pSCI “Bossen en heiden van Zandig-Vlaanderen: oostelijk deel”.

Pagina's