Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

Natuurinrichting Dijlevallei

Dit project beoogt in een deel van de Dijlevallei het herstel van de waterhuishouding en de inrichting van een kerngebied voor moerasvogels.

Integraal project Vallei van de Drie Beken

In het kader van het bekkenbeheerplan wordt gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit en structuurherstel van de Kleine beek, de Grote beek en de Middelbeek.

Sigmaplan Demer

De herinrichting van de Demervallei beoogt de combinatie van waterveiligheid en herstel van de waterhuishouding voor natuur in de Demervallei tussen Diest en Werchter.

Plan Boommarter

Plan Boommarter wil meer en betere natuur tussen de Verdronken Toren, de Berendries, het Maasdalbos, het Lembeekbos en het Hallerbos

LIFE+-project Danah

In het Life+-project Danah werd tussen 2003 en 2010 een belangrijke uitbreiding van de heidehabitats in het Klein en Groot Schietveld gerealiseerd.

LIFE+-project in de Kleine Netevallei

Natuurpunt werkt met partners aan natuurbehoud en -herstel in de Kleine Nete.

HeLa LIFE+-project: grensoverschrijdend heideherstel

Via het HeLa Life+-project (2005 - 2011) is er aan grensoverschrijdend heideherstel gedaan.

LIFE+-projecten in het gebied van de Grote Nete

Verschillende Life+-projecten werken aan natuurbehoud en -herstel in de Grote Nete.

LIFE+-project Abeek

Het Life+-project Abeek herstelt hooilanden en elzenbroekbossen in de Abeekvallei.

LIFE+-3WatEr

Bij de project zijn de 3 E's belangrijk: economie, ecologie en educatie.

Pagina's