Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

Oproep Projectsubsidies Natuur 2020 - geef je natuurproject een stevig duwtje vooruit

Aan het broeden op een natuurproject? Versterk de natuur en vraag je projectsubsidie aan. Ook dit jaar kijken we vol ongeduld uit naar voorstellen van geïnteresseerde particulieren, privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen. Projecten die we graag ondersteunen met projectsubsidies.

Projectsubsidies Natuur 2019

Er werden niet minder dan 46 projecten geselecteerd die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om 3,2 miljoen euro.

LIFE Nardus & Limosa

Met het Europees gesubsidieerd project LIFE Nardus & Limosa wordt beoogd de overgebleven heide, heischrale graslanden, landduinen en vennen van het Kempisch landschap te ontsnipperen en grootschalig te gaan herstellen. Dit zodanig dat weidevogels er in lage dichtheden kunnen voorkomen waardoor de volledige populatie behouden blijft of zelfs toeneemt.

Projectsubsidies Natuur 2018

Er werden niet minder dan 65 projecten geselecteerd die unieke Vlaamse topnatuur zullen creëren en beschermen. In totaal gaat het om 6,7 miljoen euro.

Zwin in Verandering

Het Zwin is volop in verandering en dat is al een tijdje ook letterlijk te zien. Vorig jaar zijn grootschalige werken gestart om dit stukje Europese topnatuur in stand te houden.

Oproep Projectsubsidies Natuur 2019: geef je natuurproject een stevig duwtje vooruit

Investeringssubsidies Natuur 2017

Ontdek de 53 goedgekeurde voorstellen voor de Investeringssubsidies Natuur 2017.

SPARC - Space for Adaptating the River Scheldt to Climate Change

Het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics slaan de handen in elkaar om de Scheldevallei nog beter te wapenen tegen de klimaatverandering. De partners doopten het project ‘LIFE SPARC of Space for Adaptating the River Scheldt to Climate Change’. SPARC is gestart op 1 september 2017 en loopt tot 2022.

LIFE BNIP oproep pilootprojecten

Het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP) stelt 100.000 euro beschikbaar voor startende projecten in België. Jill Eeckhout (LIFE BNIP Projectmedewerker) legt in onderstaande video uit hoe je een project kan indienen.

Grensoverschrijdend herstel van HEide, Landduinen en Vennen, integrale aanpak van EXoten

Met het Europese LIFE project HELVEX (2014-2019) slaan het Grenspark en partners aan beide zijden van de landsgrens (Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos en Natuurmonumenten) de handen in elkaar om de natuurwaarden te vergroten.

Pagina's