Projecten

Je bent eigenaar van een terrein en je wil hier zelf Europese natuurdoelen realiseren? Dat kan! De Vlaamse overheid helpt je graag met volgende subsidies en instrumenten. Ook hier vind je informatie over actie op het terrein.

Wil je meer informatie? Neem contact op met je relatiebeheerder >

Projectgebieden Sigmaplan: Zeeschelde

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

LIFE-project Vlaams Veldgebied

Dit LIFE-project is gericht op het behoud en het herstel van bijzondere Natura2000-habitats binnen de Habitatgebieden “Bossen, heiden en valleigebieden van Zandig-Vlaanderen: westelijk deel” en pSCI “Bossen en heiden van Zandig-Vlaanderen: oostelijk deel”.

FEYDRA

FEYDRA is de mooi klinkende afkorting voor ‘Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action’. In het Nederlands betekent dit ‘herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de IJzer’. Het project kreeg deze naam omdat het projectgebied ligt op de plaats waar tijdens de middeleeuwen één van de vertakkingen van de toenmalige IJzermonding stroomde. Vandaag spreidt dit gebied zich uit over de kustgemeenten Koksijde en Nieuwpoort.

Integral Coastal Conservation Initiative (ICCI)

De Europese Unie ontwikkelde het Life-project ‘Integral Coastal Conservation Initiative’ (ICCI). Dit project omvatte onder meer het herstel van de IJzermonding.

ZTAR

ZTAR, acroniem voor Zwin Tidal Area Restoration, is een Europees Life-project dat de Zwinvlakte wil herstellen naar het biodiverse slikken- en schorrengebied van weleer. Het project ging van start op 1 januari 2011 en loopt tot 31 december 2015.

Natuurrichtplan Hoge Kempen

Het Natuurrichtplan Hoge Kempen omvat een gebiedsvisie en een maatregelenkaart. Openbare besturen en privé-eigenaars krijgen na afsluiting van een natuurprojectovereenkomst 50, 90% subsidie voor projecten die bijdragen tot het behalen van de natuurdoelen.

Sint-Pietersberg

Sint-Pietersberg, tussen Jeker en Maas is een unieke streek, met pittoreske dorpjes, forten en kastelen, tal van waterlopen, een bewogen geschiedenis en een uitzonderlijke natuur. Vanaf 2002 werken verschillende partners in Nederland, Wallonië en Vlaanderen samen om de landschaps- en natuurkwaliteit van het kalkmassief van de Sint-Pietersberg te verbeteren.

Maasvallei

Project “Maasvallei, … grensverleggend” is een ruimtelijk strategisch ontwikklingsproject van de Vlaamse overheid.

Natuurinrichting Torfbroek

Dit project heeft als doel de inrichting en herstel van de water-, moeras- en graslandhabitats.

Structuurvisie Dijlevallei

Dit project moet resulteren in versterkte en complementaire recreatieve en natuurlijke netwerken in de Dijlevallei.

Pagina's