Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Bosuitbreidingen

1303

Voor de realisatie van een gunstige staat van instandhouding, zowel op gewestelijk niveau als voor de SBZ ‘Bossen van het zuidoosten van de zandleemstreek’ zijn nog bijkomende bosuitbreidingen (‘nieuw’ bos) noodzakelijk met een richtwaarde van 212 ha . De mogelijkheden tot omvormingen zijn onvoldoende om de aanwezige boshabitats in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Het combineren van de eerder genoemde inspanningen (kwaliteitsverbetering van de aanwezige habitats en de omvormingsmaatregelen) met bosuitbreiding moet uiteindelijk resulteren in volgende globale doelstellingen:

 • Realisatie van vijf grote, robuuste boskernen:

  • Makegemse bossen (deelgebieden 1 en 2), tot een totale bosoppervlakte met een richtwaarde van 215 ha ;
  • Serskampse – Oud Smetleedse bossen (deelgebieden 8, 9, 10 en 11) tot een totale bosoppervlakte met een richtwaarde van 176 ha ;
  • Buggenhoutbos (deelgebied 13) met een richtwaarde van 166 ha totale bosoppervlakte;
  • Bos van Aa ’S Gravenbos – Driesbos – Kollintenbos (deelgebied 14), tot een boskern met een richtwaarde van 207 ha;
  • Aalmoezeneijebos (deelgebied 22), een boskern met een richtwaarde van 37 ha, een iets kleinere boskern belangrijk voor o.a. middelste bonte specht en wespendief.
 • Versterking en buffering van kleinere boskernen met plaatselijke uitbreidingen in de volgende deelgebieden: deelgebieden 3 Gentbos, 4 Drooghout met Kerkesbeek – Molenbeekvallei, 5 Gootbos, 6 Hoekske Ter Hulst, 12 Molenbeek – Dorenbeekvallei bij Honegem, Zolegem, Sint-Appolonia en 21 Pikhakendonk, Hollaken.