Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
566
9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
Zandleemstreek
+

Actueel: 62 ha
Doel: toename van 54 ha met een richtwaarde van 38 ha door bosuitbreiding tot een totale oppervlakte van 116 ha.

Zie doelen habitattype 9120 (Landschap: Boslandschap met zeer plaatselijke heidekernen).