91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vm - mesotroof elzenbroek

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
570
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vm - mesotroof elzenbroek
Zandleemstreek
=

Actueel: 17 ha
Doel: Behoud huidige oppervlakte.

Voldoende staat van instandhouding.