Planten en dieren

Vooral op de heide in de bossen vind je nog zeldzame vogels zoals de nachtzwaluw en de boomleeuwerik, en ook vlinders zoals de aardbeivlinder en het groentje. Heel wat geschikte leefgebieden voor zeldzame dieren zijn in de loop van de twintigste eeuw verdwenen. Toch is het gebied Europees nog belangrijk voor soorten zoals de zwarte specht, de wespendief en verschillende vleermuizen. De kamsalamander komt enkel voor in Drongengoed. Typische dieren die voorkomen in de valleien zijn de blauwborst en de ijsvogel.

Hannelore Van De Wiele
Agentschap voor Natuur en Bos