Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Planten en dieren

In de boscomplexen leeft de grootste kever van onze contreien, namelijk het vliegend hert. Deze topper van formaat is zeer zeldzaam en geeft aan hoe waardevol deze bossen wel niet zijn. Ook de wespendief leeft hier, net als de talrijke soorten spechten en vleermuizen. De moerasgebieden vormen belangrijke leefgebieden voor de blauwborst en de bever. In sommige graslanden vinden we nog kleine schorseneer, kranskarwij en bleke zegge, wat zeer zeldzame plantensoorten van de zogenaamde blauwgraslanden zijn. Dergelijke graslanden zijn uiterst bedreigd en maken deel uit van de juweeltjes van het gebied.

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos