Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Inspanningen

Voor de boshabitats worden een betere structuurkwaliteit nagestreefd, bij de grasland- en moerasvegetaties gaat het vaak om een combinatie van inleidende inrichtingsmaatregelen en het toepassen van het optimale beheer. Ook het uitbreiden van deze habitats is van groot belang om een duurzaam leefgebied voor de doelsoorten te creëren. Voldoende grote oppervlakten van bloemrijke graslanden met kleine landschapselementen en bosranden vormen tevens belangrijke verbindingen tussen de leefgebieden. Ook het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en waterkwaliteit speelt een grote rol in dit gebied. De realisatie van een grote open tot halfopen laagveenkern (1,5 - 8 ha) gelegen in een groter moerascomplex van 20-30 ha is een belangrijk prioritaire inspanning in De Kevie.

Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos