Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Jekervallei

BE2200041 - Jekervallei en bovenloop van de Demervallei
633.45ha
Jekervallei (1)
Jekervallei (2)
Jekervallei (3)

De broekbossen, natte ruigten en met hagen omzoomde hooilanden zorgen in de Demer- en Jekervallei voor zeer waardevolle natuur. De Demer ontspringt hier en de Jeker doorsnijdt als enige grote rivier het landschap ten zuiden van Tongeren, waar de vallei het enige aaneengesloten natuurgebied is.

Het habitatrichtlijngebied ‘Jekervallei en bovenloop van de Demervallei’ is 633 ha groot en is gelegen in het zuidoosten van de provincie Limburg. De Kevie, de vallei van de Boven-Demer, de Demervallei van Spurk tot Beverst en de Pomperik-Dorpsbeemden vormen de grootste natuurkernen. Verder maken het Grootbos, de Demerbronnen, de Vallei van de Nieuwzouw en Molenbeemd-Klein Membruggen deel uit van dit waardevolle gebied.

De meeste gebieden liggen in de bovenloop van de Demer of rond de zijstroompjes hiervan. De overige gebieden zijn gelegen in het stroomgebied van de Schelde of op de oevers van de Jeker, dewelke tot het stroomgebied van de Maas behoort. De verschillende waterlopen in het zuiden van het gebied hebben gezorgd voor dalen, hellingen en plateaus, waardoor hier een prachtig glooiend landschap gevormd werd. Meer naar het noorden toe is het landschap vlakker en helt het af richting de Demer.

Het habitatrichtlijngebied bestaat uit een mozaïek van beekvalleien met broekbossen en natte hooilanden omzoomd door hagen, waardevolle moerasgebieden en graslanden met houtkanten. Ook zijn oude loofbossen, akkers en weilanden met holle wegen, hoogstamboomgaarden en poelen hier terug te vinden.

Het grootste deel van het gebied is in eigendom van privé-eigenaars. Landbouwers en privéboseigenaars zijn dan ook belangrijke spelers in het gebied. Ook zijn verschillende natuurgebieden aanwezig van Natuurpunt, Limburgs landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Veel wandelaars en fietsers genieten naar hartenlust van het gebied.

Bilzen (3740), Diepenbeek (3590), Hoeselt (3730), Riemst (3770), Tongeren (3700)
Bart Tessens
Agentschap voor Natuur en Bos