Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Soortbeschermingsprogramma voor de Vroedmeesterpad

0909

Er wordt een soortbeschermingsprogramma opgemaakt voor de vroedmeesterpad met daarin een aanpak voor de realisatie van de ecologische verbinding tussen Zoniënwoud (Marnixbossen) en Ketelheide, zoals beschreven in de motiveringsnota in bijlage aan het onderbouwende rapport.