Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:45
1198
Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart, Brandts vleermuis/Gewone baardvleermuis
West-Vlaams Heuvelland
Boslandschap

Beheer van bossen (en evt. oudere bomen buiten bosverband zoals dreven, parken) met bijzondere aandacht voor het behouden van bomen (ook exoten) met holten en scheuren die als kolonieverblijfplaats of overwinteringsplaats van vleermuizen kunnen dienen.
Verdere evolutie naar meer structuurrijke oude bossen zal de geschiktheid als jachtbiotoop doen toenemen. Bocagelandschappen en wastines zijn rijk aan ongewervelden en landschapsstructuur. Dergelijke zones met veel KLE's kunnen in de buurt van verblijfplaatsen worden versterkt. Verbeteren van connectiviteit tussen de bestaande bosgebieden.

Actuele populatie: onvoldoende gekend.
Voor deze soorten wordt gestreefd naar een uitbreiding van de bestaande populaties door verbetering van de kwaliteit van de bestaande bossen en verbeteren van de connectiviteit tussen deze gebieden.