Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Beekprik

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1349
Beekprik
Beekprik

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten

Ontwikkeling populatie die voldoet aan een voldoende staat van instandhouding in de Laambeek (50-200 ind/ha)