Beekprik

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1065
Beekprik
Bosbeekvallei
Beekdallandschap
Beekprik

Bijkomende kwaliteitseisen ten opzichte van het habitattype 3260 inzake BZV, zuurstofgehalte en temperatuur en afwezigheid migratieknelpunten.

Ontwikkeling van een populatie die
voldoet aan een voldoende staat van
instandhouding in de Bosbeek en zijbeken (50- 200 ind/ha)