Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Grote Nete

BE2100040 - Bovenloop van de Grote Nete met Zammels Broek, Langdonken en Goor
4280.00ha
De Most (1) © Filip Van Boven
De Most (2)  © Filip Van Boven
De Most (3) © Filip Van Boven
Keiheuvel © Filip Van Boven
Scheps (1) © Michel Van Buggenhout
Scheps (2) © Michel Van Buggenhout
Scheps (3) © Michel Van Buggenhout
Scheps (4) © Michel Van Buggenhout

In de omgeving van de Grote Nete kun je nog verdwalen in de prachtige, verlaten natuur. Met een afwisseling van heide-, bos-, vallei- en moerasgebieden vind je er een prachtige dieren- en plantenrijkdom. In de Grote Nete zit de grootste populatie van beekprik in Vlaanderen.

De vallei van de Grote Nete, in het zuidoosten van de provincie Antwerpen, bestaat uit een valleigebied dat zich uitstrekt van de bron tot de middenloop van de Grote Nete. Ook de aanliggende rivierduinen, enkele boskernen en de depressies van de Langdonken en het Goor behoren tot het gebied.

Het landschap bestaat uit heide, graslanden, bossen en moerassen. De Grote Nete en haar vallei vormen de ruggengraat en het belangrijkste verbindingselement. Er is zeer weinig bewoning of intensieve landbouw in de vallei en de rivier heeft op veel plaatsen een goede structuur en waterkwaliteit. Op de rivierduinen komt plaatselijk nog heide voor. In sommige heidelandschappen is de kwaliteit sterk achteruit gegaan en is herstelbeheer nodig. De kwaliteit van de bossen is momenteel niet zo goed: te weinig aaneengesloten stukken, te veel uitheemse soorten en een tekort aan dik dood hout.

In dit gebied is de ruimtelijke bestemming vooral natuur of landbouw. Het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt zijn belangrijke eigenaars en beheerders. De helft van de landbouwgronden zijn effectief in landbouwgebruik, de andere worden natuurgericht beheerd. In en rond het gebied zijn er een aantal grondwaterwinningen, onder meer voor drinkwaterproductie. De provincie Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij, gemeentes, Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart beheren elk delen van de waterlopen en kanalen. Ten slotte zijn ook de Bosgroep Zuiderkempen en drie wildbeheereenheden actief in het gebied.

Aarschot (3200), Balen (2490), Geel (2440), Ham (3945), Herselt (2230), Hulshout (2235), Laakdal (2430), Lommel (3920), Meerhout (2450), Mol (2400), Westerlo (2260)
Lennert Damen
Agentschap voor Natuur en Bos