Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Specifieke natuurdoelen

De leefgebieden van de verschillende vogels moeten beschermd en versterkt worden. Dat vraagt een goede waterkwaliteit met voldoende waterplanten. Daarnaast moet er ook genoeg rustgebied zijn.

Dit zijn de specifieke natuurdoelen voor gebied 'De Kuifeend':

Lieven Nachtergale
Agentschap voor Natuur en Bos
Ludo Benoy
Natuurpunt Antwerpen Noord