Inspanningen

Vooral vogelsoorten van riet, plas en oever zijn de belangrijkste. Er zal dus ingezet worden op de realisatie van plassen en riet en rietuitbreiding, en in mindere mate grasland. Bij dat laatste leefgebied wordt voornamelijk gestreefd naar natte graslanden.

Lieven Nachtergale
Agentschap voor Natuur en Bos
Ludo Benoy
Natuurpunt Antwerpen Noord