Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

De Kuifeend

BE2300222 - De Kuifeend
112.00ha
Kuifeend grote plas
Kuifeend
Kuifeend
Kuifeend
Kuifeend

De Kuifeend bestaat uit waterplassen, plas-drasgebieden, uitgestrekte rietvelden en gevarieerde graslanden. In de omgeving bevindt zich de Grote Kreek met dezelfde biotopen: zij maakt echter geen deel uit van het Vogelrichtlijngebied, wel van de Ecologische Infrastructuur binnen de haven.

Het Vogelrichtlijngebied ‘De Kuifeend – Blokkersdijk’, deelgebied De Kuifeend  situeert zich op de Rechterscheldeoever ten noorden van Antwerpen binnen het NMBS-rangeerstation Antwerpen Noord.

De Kuifeend  is een belangrijke broed-, pleister- en overwinteringsgebied voor (water)vogels. Het vindt zijn oorsprong in de vroegere Antwerpse polder. Het is een natuuroase midden in de Antwerpse haven, omsloten door industrie, containerterminals, spoorweginfrastructuur, drukke verkeersaders en havendokken en de stortplaats Hooge Maey.

De gronden zijn in eigendom van NMBS en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Het beheer berust bij Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.

Antwerpen (2000)
Lieven Nachtergale
Agentschap voor Natuur en Bos
Ludo Benoy
Natuurpunt Antwerpen Noord