Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP)

Het Europese LIFE programma 2014 -2020 voorziet in de financiering van projecten gerelateerd aan leefmilieu. Daarbij vormen de geïntegreerde projecten een nieuw type van project. De Europese Commissie maakt 11.4 miljoen euro vrij om het Natura 2000-programma de komende zes jaar in België te ondersteunen via het ‘LIFE Belgian Nature Integrated Project’ (BNIP). 

Het BNIP is een 6-jarig geïntegreerd project dat zich toelegt op de ontwikkeling en het beheer van  de operationele planning voor de implementatie van de Vlaamse, Waalse en mariene ‘Prioritized Action Frameworks’ (PAF). De uitvoering van de Natura 2000-doelstellingen van de Vlaamse, Waalse en Federale overheid staat daarbij centraal. Het IP zal  functioneren als een hefboom om de implementatie van de PAF-doelen te realiseren op korte en lange termijn. Het IP creëert een operationeel kader om dit doel te bereiken, zoals het verlenen van expertise en het ondersteunen  van Natura 2000 –projecten op het terrein.

Het Agentschap voor Natuur & Bos coördineert het project en vormt een partnerschap met Natuurpunt, Natagora, Inverde en de Waalse en Federale overheidsdiensten. De uitvoering op nationale schaal is een strategische keuze om een grotere wisselwerking tussen de partners te creëren. Het project focust zich op de volgende doelstellingen:

  • Opzetten en beheren van de Natura 2000-programmastructuur, management en implementatieprocessen
  • Ontwikkeling van habitats en soorten actieplannen en beheerplannen per site, inclusief het opbouwen van een ontsnipperingsbeleid
  • Interne en externe capaciteitsopbouw, door middel van trainingen, train-the-trainer en de interactieve e-content Ecopedia
  • Opzetten van nieuwe communicatietools om de betrokkenheid te vergroten onder de stakeholders
  • Ontwikkelen van technische instrumenten en tools, zoals een geo-databanksysteem en databeheersysteem voor soortenmonitoring
  • Opzet van soort- of gebiedsspecifieke pilootprojecten om de samenwerking tussen doelgroepen te stimuleren
  • Ecologische en socio-economische studies opzetten, zoals ecohydrologie in relatie brengen met milieukwaliteit binnen de stikstofproblematiek en studies die leiden tot meer kennis over ecosysteemherstel en ecosysteemdiensten

Het IP zal het gecoördineerde gebruik vergemakkelijken van 203 miljoen euro van de complementaire fondsen afkomstig van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale en private fondsen.

Meer info op www.life-bnip.be