Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Zwartkopmeeuw

maandag, 22 december, 2014 - 14:44
1430
Zwartkopmeeuw
Duingebieden
Duingebieden
Zwartkopmeeuw

Behoud en herstel van natuurlijke, dynamische strand-duinovergangen en slikken en schorren met voldoende grote rustgebieden waar verstoring tot een minimum beperkt wordt.

Actuele populatie: actueel geen populatie meer aanwezig in het SBZ-H.
Voor deze soort wordt geen populatiedoelstelling vooropgesteld in het SBZ-H. Door het voorzien van de kwaliteitsdoelstelling en de maatregelen t.b.v. een gunstige staat van instandhouding van de habitattypes van het Zwin wordt een eventuele terugkeer van de soort in het Zwin niet uitgesloten.