Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vroedmeesterpad

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1082
Vroedmeesterpad
Haspengouw
Vroedmeesterpad

Goede staat van instandhouding met betrekking tot water- en landhabitat op zuidflank van deelgebied 8: Uitbouw van telkens > 5 visloze, onbeschaduwde mesotrofe tot matig eutrofe waterpartijen met in de directe omgeving reliëfrijke open vegetaties (6210_sk, 6230 hnk, 6510-huk) met een warm microklimaat en voldoende schuilplaatsen.

1 populatie bestaande uit > 200 roepende mannetjes en jaarlijks een talrijke aanwezigheid van juvenielen in deelgebied 8 Bollenberg.