Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis

maandag, 22 december, 2014 - 14:43
1197
Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Watervleermuis
West-Vlaams Heuvelland
Boslandschap

Beheer van bossen (en evt. oudere bomen buiten bosverband zoals dreven, parken) met bijzondere aandacht voor het behouden van bomen (ook exoten) met holten en scheuren die als kolonieverblijfplaats of overwinteringsplaats van vleermuizen kunnen dienen.
Verbeteren van connectiviteit tussen de bestaande bosgebieden en waterrijke jachtzones. Actief biologisch beheer van de grotere waterpartijen met het oog op de toename van waterinsecten (bv. haften), het voedsel van deze groep vleermuizen.

Actuele populatie: onvoldoende gekend.
Voor deze soorten wordt gestreefd naar een behoud van de bestaande populaties.